MPSC Group-C Recruitment 2023

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही भारतीय राज्यघटनेने अनुच्छेद ३१५ अंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील नागरी सेवा नोकऱ्यांसाठी अर्जदारांच्या गुणवत्तेनुसार आणि आरक्षणाच्या नियमांनुसार अधिकाऱ्यांची निवड करण्यासाठी निर्माण केलेली संस्था आहे. महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क सेवा पूर्व परीक्षा 2023, MPSC गट ब आणि गट क भर्ती 2023 (MPSC गट-ब आणि गट-क भारती 2023) 8169 सहाय्यक विभाग अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पोलिस उपनिरीक्षक, उपनिबंधक (ग्रेड-१)/मुक्के निरीक्षक, उपनिरीक्षक-राज्य उत्पादन शुल्क, तांत्रिक सहाय्यक, कर सहाय्यक, आणि लिपिक-टंकलेखक पदे

जाहिरात क्र.: ०१/२०२३

राष्ट्रवादीचे नाव: महाराष्ट्र गट-ब आणि गट-क संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023

एकूण: 8169 जागा

पदाचे नाव & तपशील: 

पद क्र.पदाचे नाव विभाग पद संख्या
1सहायक कक्ष अधिकारीमंत्रालय,MPSC78
2राज्य कर निरीक्षकवित्त विभाग159
3पोलीस उपनिरीक्षकगृह विभाग374
4दुय्यम निबंधक (श्रेणी-1)/मुद्रांक निरीक्षकमहसूल व वन विभाग49
5दुय्यम निरीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्कगृह विभाग06
6तांत्रिक सहाय्यकवित्त विभाग01
7कर सहाय्यकवित्त विभाग468
8लिपिक-टंकलेखकमंत्रालय व इतर7034
Total 8169

Educational Qualification

 • शैक्षणिक पात्रता: 
 • पद क्र.1: पदवीधर.
 • पद क्र.2: पदवीधर.
 • पद क्र.3: पदवीधर.
 • पद क्र.4: पदवीधर.
 • पद क्र.5: पदवीधर.
 • पद क्र.6: पदवीधर.
 • पद क्र.7: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. व इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.
 • पद क्र.8: (i) पदवीधर   (ii) मराठी टंकलेखन 30 श.प्र.मि. किंवा इंग्रजी टंकलेखन 40 श.प्र.मि.

Last Date for Application – Applications can be made online till 14 फेब्रुवारी 2023 (11:59 PM)

Pay Exam Fee – खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: ₹294/-]

परीक्षा वेळापत्रक: 

 1. पूर्व परीक्षा: 30 एप्रिल 2023
 2. मुख्य परीक्षा: गट-ब: 02 सप्टेंबर 2023, गट-क: 09 सप्टेंबर 2023

परीक्षा केंद्र (पूर्व परीक्षा): महाराष्ट्रातील 37 केंद्र.

Application Fee

खुला प्रवर्ग: ₹394/-  [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: ₹294/-]

Age Limit –  01 मे 2023 रोजी, [मागासवर्गीय/आ.दु.घ/अनाथ: 05 वर्षे सूट]

 1. पद क्र.1, 5 & 7: 18 ते 38 वर्षे.
 2. पद क्र.2, 4, 6, & 8: 19 ते 38 वर्षे.
 3. पद क्र.3: 19 ते 31 वर्षे.

For more information, please download and read the original advertisement.

More Recruitment

BSSC Senior Scientist Assistant Bihar Recruitment 2022 Total 100 Post

MAHAGENCO Recruitment 2022 Total 661 Post

PGCIL Recruitment 2022 Total 800 Post

UPSSSC Junior Assistant Recruitment 2022 Total 1262 Post

MPESB Patwari, Various Post Recruitment 2022 Apply Online for 3555 Post

1 thought on “MPSC Group-C Recruitment 2023”

Leave a Comment